Få tjek på vandrørene i klima- og svinestalden

Økologisk vandrensning i grisestalden uden brug af kemikalier

Opvarmede rør i svinestalden giver grobund for øgede bakteriemængder og belægninger i rørene. Det giver dårligt drikkevand i klimastalde og andre staldafsnit

OHS Vandteknik tilbyder et staldanlæg, som fjerner alle bakterier, vira m.m. i drikkevandet med 99,9 % samt fedthinde i rørene.

Vores anlæg cirkulerer vandet i rørene og holder dem dermed rene og frostfri.

På vores anlæg er der monteret et snavsfilter, som opsamler evt. urenheder fra rørene, så de ikke sætter sig i drikkeventilerne.

Vi har arbejdet med ovennævnte teknikker i over 20 år fortrinsvis i dyreparker, hvor der kræves en høj vandkvalitet.

Lav driftsomkostning

Anlægger har en lav driftsomkostning i forhold til brug af kemikalier.

AGRO-CLEAN anlægget fremstilles i forskellige størrelser, som tilpasses efter kundens behov.

Ring eller mail og få yderligere oplysninger.

Løsninger baseret på viden om vand